آرشیو رویداد

پنجمین همایش و نمایشگاه ایران کازمتیکادی ۱۴۰۲
پنجمین همایش و نمایشگاه ایران کازمتیکا

پنجمین همایش و نمایشگاه ایران کازمتیکا

پنجمین همایش و نمایشگاه محصولات آرایشی، بهداشتی، شوینده و صنایع وابسته توسط موسسه رسایش و با همکاری انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران برگزار می‌شود.

چهارمین همایش و نمایشگاه ایران کازمتیکابهمن ۱۴۰۱
چهارمین همایش و نمایشگاه ایران کازمتیکا

چهارمین همایش و نمایشگاه ایران کازمتیکا

چهارمین نمایشگاه محصولات آرایشی، بهداشتی، شوینده و صنایع وابسته توسط موسسه رسایش با حمایت سازمان غذا و دارو و با همکاری انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران برگزار می‌شود.