Iran Cosmetica Logo
اخباراطلاعیهعلمیمصاحبهگزارشنمایشگاه
آنچه در دانشگاه سال‌ها به دنبال آن بودیم، در ایران کازمتیکا به خوبی رخ می‌دهد.
۲۲ دی ۱۴۰۲فرخ ده بزرگی
آنچه در دانشگاه سال‌ها به دنبال آن بودیم، در ایران کازمتیکا به خوبی رخ می‌دهد.

به گزارش ستاد خبری ایران کازمتیکا، پنل تازه‌های آرایشی و بهداشتی در سومین روز این رویداد برگزار شد و متخصصان و کارشناسان این حوزه به بررسی موضوعات مختلف در این باره پرداختند. دکتر حمیدرضا مقیمی دکترای تخصصی فارماسیوتیکس، فلوشیپ نانوذرات در داروسازی پوستی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در این پنل عنوان کرد: چیزی که ما در دانشگاه سال ها به دنبال آن بودیم، امروز در ایران کازمتیکا به خوبی رخ می دهد. وی در ادامه گفت: وی در صحبت های تخصصی خود در این نشست به کاربرد نانوذرات در محصولات بهداشتی و آرایشی پرداخت. ما باید از نانوذرات در تمام جنبه‌های کازمتیک استفاده کنیم نه فقط دارورسانی پوستی. ما در سالهای اخیر در دانشگاه به دنبال این هستیم که بتوانیم نانوذرات را اوپتیمایز کنیم، می توانیم برای این حوزه نانوذرات سنستیو طراحی کنیم تا اثربخشی درمان ها و اقدامات زیبایی را افزایش دهد. نانوذرات همچنین می توانند شرایطی را ایجاد کنند که نگرانی تولیدکنندگان درباره ماندگاری عطرها روی پوست را برطرف کند. به علاوه نانوذرات می توانند ایمنی و اثربخشی محصولات بهداشتی و آرایشی را به شکل قابل توجهی افزایش دهد. در برخی موارد توانایی های نانوذرات در حوزه آرایشی بهداشتی شبیه داستان های ژول ورنی به نظر می رسند ولی چنین قابلیت هایی را دارند و در سالهای آینده بیشتر درباره آنها خواهیم شنید.