اخباراطلاعیهعلمیگزارشمصاحبهنمایشگاه
رقابت با این شرکت‌های صاحب‌نام آرایشی حاضر در منطقه سخت است
۲۲ دی ۱۴۰۲فرخ ده بزرگی
رقابت با این شرکت‌های صاحب‌نام آرایشی حاضر در منطقه سخت است

به گزارش ستاد خبری ایران کازمتیکا، پنل بازاریابی داخلی و خارجی و صادرات فرآورده‌های بهداشتی و آرایشی برگزار شد و اعضای پنل به بررسی موضوعات مختلف پرداختند. دکتر حمیدرضا محمدی، دبیرکل فدراسیون اقتصاد سلامت در این پنل گفت: علی رغم پتانسیل‌های موجود در صنعت بهداشتی و آرایشی کشور سهم ما در بازارهای جهانی و منطقه‌ای در این حوزه داریم نزدیک به صفر است. یکی از مهم‌ترین دلایلی که ما نمی‌توانیم در بازارهای منطقه‌ای حضور موفقی داشت باشیم این است که اغلب شرکت‌های بزرگ و بین‌المللی جهانی در بازارهای کشورهای منطقه حضور دارند و رقابت با این شرکت‌ها برای تولید کنندگان داخلی ما امکان‌پذیر نیست. نخستین گروهی که باید بستر مناسب را برای حضور شرکت‌های داخلی در ارزهای بین‌المللی فراهم کند خود دولت است. اینکه ما در حال حاضر در یک بازار سنتی حضور داریم اندک خود را از آن می‌بری نمی‌تواند معیار ارزیابی مناسبی در این مورد باشد زیرا این بازارها به صورت مداوم در حال تغییر و تحول است و ممکن است تا سال آینده همین سهم کوچک را نیز از دست بدهیم. در بسیاری از نمایشگاه‌های بین‌المللی و بزرگ دنیا می‌بینید که پاویون‌های ملی وجود دارد که دولت‌ها از آن به عنوان یارانه برای معرفی محصولات خود استفاده می‌کنند اما در کشور ما چنین نگاهی وجود نداشته است. اینکه در صنایع بهداشتی آرایشی ما اتفاق مثبتی در بخش صادرات و حضور در بازارهای بین المللی بیفتد مستلزم این است که ما در حاکمیت نگاه ویژه‌ای به برند ملی داشته باشیم. در حال حاضر بیشتر مکاتبات موجود در این صنایع مربوط به مسائلی از قبیل قیمت گذاری دستوری صنایع شوینده است و با این حجم از توجه به این موضوع طبیعتا مجالی برای پرداختن به سایر موضوع‌ها از قبیل صادرات و برند ملی نخواهد ماند. سهم صنایع بهداشتی و آرایشی در نشست‌های تجاری و بازرگانی بین‌المللی کشور ما بسیار ناچیز است. بحث اطلاع رسانی و فعالیت تشکل‌ها نیز در مباحث مربوط به حضور بین‌المللی و صادرات صنایع بهداشتی و آرایشی اهمیت ویژه‌ای دارد. کاری که شرکت‌های ما در ورود به بازارهای بین‌المللی انجام دهند در گام اول به شناسایی و جستجوی بازار منتهی می‌شود که قطعاً در این مسیر باید از بنگاه‌های اطلاعاتی و آژانس‌های مارکت ریسرچ معتبر استفاده شود. شرکت‌ها برای حضور در بازارهای بین المللی باید همه موارد را در نظر بگیرند و حتی در انتخاب نام محصول نیز باید دقت لازم و کافی را داشته باشند.